GIƯỜNG TẦNG

Mô tả

GIƯỜNG TẦNG SẮT VỚI CÁC KÍCH THƯỚC TRÊN DƯỚI BẰNG NHAU: 1M*2M, 1M2*2M VÀ KÍCH THƯỚC TẦNG TRÊN 1M*2M, TẦNG DƯỚI 1M2*2M
VỚI KẾT CẤU KHUNG SẮT CHẮC CHẮN, SƠN TĨNH ĐIỆN CHỐNG RỈ

Bình luận

Sản phẩm khác